สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 6 ห้อง 609 ตึกเพียรวิจิตร
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0 4320 2474 แฟกซ์ 0 4320 2474 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Additional information