ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ หารือความต้องการชุมชนต้นแบบฯ ต.โพธิ์สัย จ.ร้อยเอ็ด สำนักบริการวิชาการ ร่วมงานวันสงกรานต์ 2562 มข. หารือความร่วมมือชุมชนต้นแบบพอเพียง ต.บ้างกง นศ.มข.นำเสนอแผนงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 61-62 มข.และกรมส่งเสริมฯ เร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน มข. จัดอบรมผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 8 มข. หารือความร่วมมือ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย