มข. จัดกิจกรรม "เทคนิคการทำนาโยน" ที่บ้านโต้น

สถาบันอุดมศึกษาไทย ผนึกเพื่องานบริการชุมชน

มข.หารือความต้องการพื้นที่อำเภอ มข.พัฒนา

มข. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

มข. จัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบให้เยาวชน ต.โพธิ์สัย ร้อยเอ็ด

มข. นำเกษตรกรบ้านโต้นดูงานการปลูกผักปลอดภัยบ้านหนองแต้ อ.อุบลรัตน์

มข. สอนการช่วยเหลือเด็กเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษา

มข. นำผู้สูงอายุ ต.ขามป้อม ดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ จ.อุดรธานี

ม.แม่โจ้ ดูงานการพัฒนาแบบองค์รวม “บ้านโต้นโมเดล”

แพะ สัตว์เศรษฐกิจใหม่ในอีสาน มข.สำรวจความต้องการและส่งเสริมในชุมชน

สำนักบริการวิชาการ ร่วมทำบุญ เนื่องใน “วันศรีนครินทร์” ประจําปี 2562

“พี่สอนน้อง” ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

มข. ทำหมันสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากร ณ ศูนย์ฯ สุนัขจรจัดโคราช

“หมูออร์แกนิกส์” ได้รางวัลชนะเลิศในโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น"

บ้านโต้นโมเดล ร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand

ขอนแก่น เป็นสนามสอบ ก.พ. 31,000 คน อาทิตย์ที่ 30 มิ.ย.นี้

นศ.มข. วาดภาพให้น้อง

มข. นำ ทต.บ้านโต้นดูงานการพัฒนาแบบองค์รวม "ช่องสาลิกาโมเดล" จ.ลพบุรี

มข. อบรมภาษาไทยที่ย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์

มข.จัดอบรมความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ ม.จำปาสัก สปป.ลาว

มข. จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

มข. ร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB)

ทิศทางการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๖๓

สำนักบริการวิชาการ ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการฯ ภาคอีสาน

มข. ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 2562

มข.จัดประกวดสุนทรพจน์และทักษะภาษาไทยสำหรับ นศ.จีน ณ มณฑลยูนนาน

สำนักบริการวิชาการ หารือความต้องการชุมชนต้นแบบฯ ต.โพธิ์สัย จ.ร้อยเอ็ด