เขียนโดย TROFREC News   
ศ. 20 ก.พ. 2552

ขอต้อนรับ นายอนุชิต นำศรี ์
 นักศึกษาไทยจาก Van Hall Larenstein University ประเทศเนเธอร์แลนด์ มาทำงานวิจัย ณ ศูนย์ TROFREC

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ได้ให้การต้อนรับนายอนุชิต นำศรี นักศึกษาไทยซึ่งได้รับทุนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเดิมคือทุน 1 อำเภอ 1 ทุน เมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ Applied Animal Science Van Hall Larenstein University เมือง Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้มีความสนใจในด้านโภชนะศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง จึงได้เดินทางมาศึกษาและทำงานวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ (ศ. 20 ก.พ. 2552)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์
ลิงค์สำคัญ

 

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง