เขียนโดย TROFREC News   
February 16, 2011

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย TROFREC ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการบรรยายพิเศษ " แนวทางการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ"

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศาสตราจารย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยี เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีและเส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งในการจัดบรรยายพิเศษครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการและแนวทางในการทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่คณาจารย์
ในการบรรยายพิเศษได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยี และได้รับความสนใจจากคณาจารย์จำนวนมากกว่า 50 คน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( February 16, 2011 )
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์
ลิงค์สำคัญ

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง