เขียนโดย TROFREC News   
July 2, 2010

ศูนย์วิจัย TROFREC ขอตอนรับ ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทรขณา ในการบรรยายพิเศษ " การเกษตรไทยในอนาคต"

และขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "การเกษตรไทยในอนาคต" โดย ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทรขณา ใน วันที่ 2 กรกกาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องกวีจุติกุล อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในการจัดบรรยายพิเศษครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการผลิตทางการเกษตรแก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( July 2, 2010 )
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์
ลิงค์สำคัญ

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง