เขียนโดย TROFREC News   
ศ. 20 ก.พ. 2552

ขอแสดงความยินดีแด่

 ศาสตราจารย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อนขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการศึกษา โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินจำนวน 50,000 บาท จากมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ (ศ. 20 ก.พ. 2552)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์
ลิงค์สำคัญ

 

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง