เขียนโดย TROFREC News   
ส. 7 ก.พ. 2552

ศูนย์วิจัย TROFREC ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ

      ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารการวิจัย ได้นำคณะนักวิจัยร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน และสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์”และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อนได้เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมอาหารสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์ ซึ่งมีผู้เข้าชมนิทรรศการให้ความสนใจอย่างมาก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ (ส. 7 ก.พ. 2552)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์
ลิงค์สำคัญ

 

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง