เขียนโดย TROFREC News   
จ. 2 ก.พ. 2552

ศูนย์วิจัย TROFREC ร่วมมีบทบาทในการประชุมวิชาการ "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน"

      เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2552 ทางสำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 ในหัวข้อ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” ที่ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงานประชุมในครั้งนี้
     
การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ทางศูนย์วิจัย TROFREC ได้ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการอาหารสัตว์เพื่อการการผลิตปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตได้เองหรือหาได้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อยอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับหัวข้อการประชุมในครั้งนี้ครั้งนี้มีผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ (จ. 2 ก.พ. 2552)
»
«
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
 
ภาพกิจกรรมศูนย์
 
ลิงค์สำคัญ
 

 

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง