เขียนโดย TROFREC News   
พฤ. 28 พ.ค. 2552

ศูนย์วิจัย TROFREC ขอต้อนรับนักศึกาษานานาชาติภายใต้ศูนย์วิจัยฯ ประจำปีการศึกษา 2552

นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยฯ ได้ต้อนรับนักศึกษานานาชาติจำนวน 8 คน จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งนักศึกษานานาชาติดังกล่าวได้มีความสนใจทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ในครั้งนี้จึงได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน และระดับปริญญาเอก 2 คน ได้แก่

 

Miss Nguyen Thi Vinh from Department of Biology and Zoology, Faculty of Animal Science and Aquaculture, Hanoi University of Agriculture (HUA) กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ปริญญาโท)

 

 

 

 


Mr. Ngo Dinh Tan from Bavi Cattle and Forage Research Center, NAH in Ha Noi กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ปริญญาโท)

 

 

 

 

 


Mr. Le Van Hung จาก National Institute of Animal Husbandry, Thuyphuong – Tuliem – Hanoi – กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ปริญญาโท)

 

 

 

 

 


Mrs. Nguyen Thi Huyen จาก Department Animal Nutrition Science and Feed Technology, Faculty Animal Science and Aquaculture, Ha Noi University of Agriculture, Gia Lam กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ปริญญาโท)

 

 

 

 


Mr. Nguyen Suc Manh จาก National Institute of Animal Husbandry, Thuyphuong – Tuliem – Hanoi – กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ปริญญาโท)


 

 

 

 


Mr. Khy You Kheng จาก Department of Animal health and Production, Phnompenh, ประเทศกัมพูชา (ปริญญาโท) 

 

 

 

 

Miss Khamphamy Khodyhotha จาก Management Research Division Nation Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) Vientiane ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปริญญาโท)

    

 

 

 

 

Mr. Viengsakoun NAPSIRTH จาก Faculty of Agriculture, National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปริญญาเอก)


    


 

 

 


Mr. Vongpasith Chanthakhoun จาก Souphanouvong University ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปริญญาเอก)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ (พฤ. 28 พ.ค. 2552)
Research Published
Newslater
Gallery
Link

Matichon Thairat DailyNews
Komchadluek ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง