เขียนโดย TROFREC News   
ศ. 29 พ.ค. 2552

ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์

ขอแสดงแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ที่ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาของวารสาร “The Indian Journal of Field Veterinarians”

ขอแสดงแสดงความยินดีกับศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศนักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้นำความปลาบปลื้มยินดีมาให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เขตร้อน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ (ศ. 29 พ.ค. 2552)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์
ลิงค์สำคัญ

 

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง