เขียนโดย TROFREC News   
Tue, June 16, 2009

ศูนย์วิจัย TROFREC ขอตอนรับ Dr. David St. Louis จาก Mississippi State Universityประเทศ สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ศูนย์วิจัยฯ ให้การต้อนรับ Prof. David St. Louis จาก Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ โดย ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และ รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร เลขานุการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาภายใต้ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ Prof. David St. Louis ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “Cow-calf production and meat industry in USA ” ให้แก่นักศึกษาภาควิชา สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ (Tue, June 16, 2009)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์
ลิงค์สำคัญ

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง