เขียนโดย TROFREC News   
จ. 2 ก.พ. 2552

ศูนย์วิจัย TROFREC ร่วมงานเกษตรภาคอีสาน 2552

      งานเกษตรภาคอีสานในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้สโลแกน “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชดำริ” โดยความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 15 แห่ง
กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการเกษตร การแสดงนิทรรศการเกษตร การประกวดและแข่งขันด้านการเกษตร การประกวดผลงานและแข่งขันศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การสาธิตการประกอบอาหารโดย “หมึกแดง” การแสดงวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสู่ขวัญข้าว การทำข้าวหลาม ข้าวหมาก กระบวยตักน้ำ การสานไซดักปลา การฝึกอบรมอาชีพเกษตร การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของนักศึกษา หน่วยงานราชการบริษัทเอกชนชั้นนำจากทั่วประเทศ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การแสดงผลงานของนักเรียนและนักศึกษา
     
การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ทางศูนย์วิจัย TROFREC ได้ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการอาหารสัตว์  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรและชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยเพื่อการการผลิตปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตได้เองหรือหาได้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อยอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการเกษตรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ (จ. 2 ก.พ. 2552)
»
«
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
 
ภาพกิจกรรมศูนย์
 
ลิงค์สำคัญ
 

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง