--:-- Happy New Year, Wishing you having a big tiger year, 2010 and more Ts--:--
Thai/English

ผู้อำนวยการศูนย์ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏุอุดรธาน

 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "การเกษตรไทยในอนาคต "
ขอต้อนรับนักศักศึกษาใหม่จากประเทศเวียดนาม
งานแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.

ขอต้อนรับนักศึกษา IAAS จากปรเทศเบลเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
นักเรียนโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เยี่ยมชมศูนย์
นักวิชาการและเกษตรกรในโครงการ SLPP-EU Project จากประเทศสหราชอาณาจักรกัมพูชาเยี่ยมชมศูนย์ฯ
ขอต้อนรับ Dr. David St Luois จาก Mississippi State University ,  USA
งานประชุมเพื่อความร่วมมือกับ อสค. และกรมปศุสัตว์ในการวิจัยอาหารโคนม
หน้าหลัก
บุคลากร
โครงการวิจัยภายใต้ศูนย์
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์
 
ลิงค์สำคัญ

 

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง

 

 

 

ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป | อ่านข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านข่าวย้อนหลัง

 

 ข่าวรับสมัครงาน/ ประกวดราคา/ จัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี (รายละเอียด)
ฝากข่าวรับสมัครงาน/ ประกวดราคา/ จัดซื้อจัดจ้าง| อ่านข่าวย้อนหลัง

 ข่าวอบรม / สัมมนา / การศึกษา / ทุน

ข่าวอบรม / สัมมนา / การศึกษา / ทุน | อ่านข่าวย้อนหลัง

 โครงการวิจัย Research group

ฝากข่าวอื่นๆ| อ่านข่าวย้อนหลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 043202368, email: trofrec@kku.ac.th