ต้นกล้าและอนาคตของธุรกิจต้นกล้าพืชผัก

     ต้นกล้าและอนาคตของธุรกิจต้นกล้าพืชผัก “เนื่องจากเมล็ดพันธุ์เป็นหัวใจ เริ่มต้นของการปลูกผักให้ได้ปริมาณและคุณภาพสูง เมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ และให้ผลผลิตสูงส่วนใหญ่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสมซึ่งมีราคาสูงแต่คุ้มค่าในการปลูกมากกว่าเมล็ดพันธุ์ธรรมดาทั่วไป การเพาะกล้าจากเมล็ดพันธุ์ลูกผสมชั้นดีโดยมืออาชีพขายให้ชาวสวนนำไปปลูกกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อชาวสวน นอกจากไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของต้นกล้าผักแล้วยังเป็นผลดีในการนำไปสู่ปริมาณและคุณภาพของพืชผักที่จะปลูกต่อไปด้วย” ธุรกิจการเพาะกล้าเริ่มได้รับการยอมรับกันมากขึ้นในบ้านเราและคาดว่าในอนาคตจะมีการตอบรับมากยิ่งๆ ขึ้น เนื่องจากเป็นยุคแข่งขัน ชาวสวนที่จะอยู่รอดหรืออยู่ได้นั้น ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง กล่าวคือ ต้องรู้จักบริหารคนและเวลาให้เป็นเพราะเป็นยุคที่ค่าครองชีพสูง ธุรกิจเพาะกล้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยประหยัดแรงงานและเวลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมีชาวสวนหันมาเพาะกล้าขายแทนการเพาะปลูกอย่างเดียวก็เป็นอีกทางเลือหนึ่งในการประกอบอาชีพ

กล้าพันธุ์ดี…ปลูกได้ผลดี…ดีอย่างไร ?
           โดยทั่วไปแล้วการปลูกพืชผักให้ประสบผลสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยการใช้เมล็ดดี ได้ต้นกล้าที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้ยอมจะดีด้วยเมื่อกล่าวถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์ “ชาวสวนสมัยนี้รู้จักเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกันมากขึ้นแต่น้อยรายที่จะเข้าใจถึงขบวนการจัดการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นผลทำให้ประสิทธิภาพของการนำเมล็ดพันธุ์มาใช้ไม่เกิดผลอย่างเต็มที่” เมล็ดพันธุ์ลูกผสมบางชนิดต้องยอมรับว่าราคาค่อนข้างที่จะแพง หากเพาะกล้าไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อชาวสวนรู้จักใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพแล้วชาวสวนต้องรู้จักขั้นตอนของการปฎิบัติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องและรู้จักใช้วัสดุเพาะกล้าที่เหมาะสมด้วย เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์สม่ำเสมอพร้อมที่จะให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ผลตอบแทนที่ได้ก็ย่อมคุ้มค่าตามนั้นแน่นอน

เลือกใช้วัสดุเพาะกล้าที่มีคุณภาพ…
          ปัจจุบันวัสดุเพาะกล้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้พืชผักที่ได้มีความสมบูรณ์ สม่ำเสมอและให้ผลผลิตเต็มที่ “มีเดีย (Media)” คือ วัสดุเพาะกล้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้าแนวใหม่นี้มาจากบริษัทแม่ซึ่งอยู่ที่ไต้หวัน (KNOWN-YOU SEED CO.,LTD.) มีเดีย (Media) หรือวัสดุเพาะกล้าที่นำเข้ามาจากประเทศฮอนแลนด์ เป็นวัสดุเพาะกล้าที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเพาะกล้าหลายประการดังนี้
1. เป็นวัสดุผสมสูตรสำเร็จผ่านขบวนการฆ่าเชื้อและเมล็ดวัชพืช 2. ประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชครบถ้วน 3. ต้นกล้าเจริญสมบูรณ์สม่ำเสมอ 4. น้ำหนักเบา ขนส่งง่าย ประหยัดเวลา แรงงาน พื้นที่ และต้นทุนการผลิต 5. สะดวกต่อการย้ายปลูกรากไม่ขาด 6. เหมาะสำหรับการเพาะกล้าใช้กับพืชได้ทุกชนิด เช่น แตงโม แคนตาลูป แตงกวา มะระ บวบเหลี่ยม พริก มะเขือเทศ ดอกไม้ และพืชผักอื่นๆ อีกมากมาย 7. เหมาะสำหรับผสมดินปลูกพืชในกระถาง เช่น ดอกไม้ ไม้ผลและพืชผักอื่นๆ ทำให้การเพาะกล้าได้ต้นกล้าที่แข็งแรง และได้ตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกต้น การเพาะกล้าภายในโรงเรือนทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเตรียมเมล็ด การเพาะเมล็ด จนถึงการดูแลรักษาต้นกล้าโดยขั้นตอนต่างๆ ยังต้องใช้แรงงานคนอยู่ คนงาน 1 คน สามารถเพาะได้ 80 ถาด/1 วัน (หรือประมาณ 8,000 ตัน) เป็นอย่างต่ำ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการกรอกดินใส่ถุงเพาะจะใช้เวลานานกว่านี้ สำหรับขั้นตอนของการเพาะกล้าผักแบบวิธีง่ายๆ ทำได้ดังนี้ พวกพริก มะเขือเทศ ให้เพาะลงในกระบะทรายผสมมีเดีย (3:1) ก่อนย้ายลงในถาดเพาะ ถ้าหยดในมีเดีย (ถาดเพาะกล้า) เลยอาจมีปัญหาเรื่องต้นไม่สม่ำเสมอสำหรับพริกใช้เวลาเพาะในกะบะทรายประมาณ 10 – 14 วัน แล้วย้ายกล้าลงในถาดเพาะหลุมละต้น นับอีกประมาณ 20 วัน จึงย้ายกล้าลงปลูก ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะนี้มีอัตราการรอดเกือบ 100% ส่วนพืชตระกูลแตงต่างๆ ต้องผ่านการบ่มเมล็ดที่อุณหภูมิ 28 – 30 ๐C นาน 24 – 30 ชั่วโมง เมื่อแตกรากออกยาว 0.5 เซนติเมตร นำไปหยอดในมีเดียได้ (ถาดเพาะกล้า) นับไปอีกประมาณ 10 วัน จึงย้ายกล้าลงปลูก
เขาซื้อขายกล้าผัก…กันอย่างไร ?
           บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์คุณภาพนับ 100 ชนิด หากสนใจหรือต้องการเมล็ดพันธุ์ประเภทใดสามารถสอบถาม และสั่งจองเข้ามาได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์โดยตรงหรือ ต้นกล้าพันธุ์ต่างๆ ที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้เพาะให้ก็ได้ สำหรับเรื่องราคานั้นเป็นราคาที่เมื่อเทียบกับผลผลิตที่มีคุณภาพจากทุกเมล็ด และสิ่งที่จะได้รับต่อไปในอนาคนแล้วถือได้ว่าน้อยมากสำหรับการลงทุน เพราะผลที่จะได้รับมันเกินคุ้ม การทำธุรกิจของเราไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อให้ขายได้มากที่สุด แต่คุณภาพที่ได้กลับแย่หรือไม่เป็นไปตามที่ควร แต่เราต้องการสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ผู้ซื้อว่าเมื่อท่านเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ของเราแล้ว จะได้รับความเป็นคุณภาพครบทุกขั้นตอนเพราะเป้าหมายหลักของเราต้องการขายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเมื่อชาวสวนพอใจในสินค้าของเรา และเมื่อมีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้าเข้ามา สามารถที่จะระบุ วันเวลาที่ต้องการมารับสินค้าได้ในทันที เพราะเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ มีศูนย์จำหน่ายอยู่ที่ประชาชื่น ภาคอีสานอยู่ที่สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ภาคใต้อยู่ที่สุราษฎร์ธานี และอีกมากมากทั่วประเทศผ่านทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเราอย่างถูกต้อง สิ่งที่ทำให้ลูกค้าต่างเชื่อมั่นในสินค้า และคุณภาพที่จะได้รับจากเมล็ดพันธุ์ของบริษัทฯ ตลอดมา คือ ความเอาใจใส่จากเราอย่าง ต่อเนื่อง เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ค่อยให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ในกาเพาะปลูกกับชาวสวนได้อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน ทั้งทางโทรศัพท์ และจากเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าไปให้บริการถึงพื้นที่ได้นั้น เพราะเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ไชยยา อ้วนเส้ง และสินธ์ พันธ์ชน ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าและอนาคตของธุรกิจต้นกล้า 16/02/49
ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธุ์ 2547

เราและวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืช

การเคลือบเมล็ดพันธุ์

การเคลือบเมล็ดพันธุ์เป็นวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติต่อเมล็ด ที่ใช้กันมากในธุรกิจเมล็ดพันธุ์เริ่มแรกนั้นได้มีการพัฒนามาจากการคลุกจุด เริ่มต้นของการป้องกัน การเข้าทำลายพืชจากเชื้อราในดินอันเป็นสาเหตุของโรคโคนเน่า (damping off) เช่น Phythium, Phythophthora เป็นต้น โดยทำให้เกิดการสะสมของสารในลักษณะบางเบา และมีความหนาอย่างสม่ำเสมอจนเป็นเยื่อบางเกาะติดแน่น ไม่หลุดร่วงและคลุมรอบเมล็ดพันธุ์ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

การพอกเมล็ดพันธุ์

การพอกเมล็ดพันธุ์เป็นการทำให้เมล็ดพันธุ์ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุต่างๆ ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเมล็ดพันธุ์ให้มีรูปร่างที่เหมาะสมกว่าเดิม และยังทำให้น้ำหนักของเมล็ดพันธุ์ปรับสูงขึ้น (Zenk, 2004) แต่การที่ใช้ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติที่มีปริมาตรเยอะกว่า มีความเหนียวหนืดและมีความเข้มข้นสูงกว่า จะส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีลักษณะค่อนข้างกลม อีกทั้งอนุภาคของสารที่เคลือบติดอยู่ที่ผิวเมล็ด ยังช่วยส่งเสริมทำให้ประสิทธิภาพการดูดน้ำและอากาศเป็นไปได้รวดเร็วขึ้นด้วย (ภาณี และคณะ, 2540; วันชัย, 2542) การพอกเมล็ดพันธุ์จึงเป็นการใช้วิทยาการองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ศิลปะ และ เกษตรศาสตร์ (จักรพงษ์, 2557)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...
SEED COATING SPPKKU
Free counter and web stats Copyright © 2017 >> THEERASAK SAKHAMULA for http://seedtechpp.kku.ac.th Website