News

สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 5 คน และระดับปริญญาตรี 44 คน ที่จบจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในโอกาสนี้เราขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ทุกคนประสบแต่ความโชคดี และสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่คาดหวัง