• ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

  สำหรับปีการศึกษา 2559 มี
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ
  ปริญญาโท 5 คน และระดับปริญญาตรี 44 คน ที่
  จบจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้
  เราขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุก
  ท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ทุกคนประสบแต่ความโชคดี
  และสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่คาดหวัง
  » คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 •  

 • งานวันไหว้ครู ภาควิชาฯ

  พิธีไหว้ครูของนักศึกษา
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม
  ที่ผ่านมา โดยวันดังกล่าวถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่
  ลูกศิษย์ทุกคนจะได้มาแสดงความเคารพและระลึก
  ถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้
  ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพสร้างความ
  เจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต » คลิกอ่านเพิ่มเติม

 • วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560

  "Connecting People to Nature"
  ธีมปีนี้ขอเชิญชวนให้คุณนึกถึง
  ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเราผูกพันกับ
  สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร มาร่วมหาคำตอบร่วมกัน
  ในวันสิ่งแวดล้อมโลก และคุณจะพบว่าสิ่งต่างๆที่อยู่
  รอบตัวมีความสำคัญกับคุณมากเพียงใด
  » คลิกอ่านเพิ่มเติม

 • กิจกรรมภายในภาควิชาฯ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ได้จัดให้มีการศึกษาเยี่ยมชมพื้นที่
  โครงการวิจัยด้านนิเวศวิทยาและ
  ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการนำความรู้ในด้าน
  สิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในงานต่างๆทั้งในส่วนของ
  ภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความยั่งยืน
  » คลิกอ่านเพิ่มเติม

 • หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชาฯ
  แบ่งออกเป็นดังนี้

  1. วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  2. วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  3. ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  » คลิกอ่านเพิ่มเติม

 • งานวิจัยของนักศึกษาปี 4

  งานวิจัยของนักศึกษาปี 4 ที่ได้ถูก
  จัดทำขึ้นในปีต่างๆได้ถูกรวบรวมไว้
  ในรูปแบบของบทคัดย่อท่านที่สนใจ
  สามารถคลิกเข้าอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
  » คลิกอ่านเพิ่มเติม

 • ENVI-SCIENCE KKU งานศิษย์เก่า

  กลุ่ม Facebook ดังกล่าวเป็นกลุ่ม
  ที่ใช้ประกาศข่าว/การรับสมัครงาน
  และความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม
  ท่านที่สนใจสามารถคลิกเข้าอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์
  » คลิกอ่านเพิ่มเติม

EnviSc-KKU-Grad Alumni

กลุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารระหว่างภาควิชาและศิษย์เก่าของเรา
จากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (MSc และ Ph.D) โปรดเชิญหรือเพิ่มเพื่อนศิษย์เก่าที่คุณอาจรู้จักในกลุ่ม
ติดตามโพสต์ที่จะเกิดขึ้นได้ที่กลุ่ม EnviSc-KKU-Grad Alumni

คลิกเข้าสู่กลุ่ม EnviSc-KKU-Grad Alumni

กิจกรรมภาคสนาม

ภายใต้การเรียนในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เราได้จัดให้การเรียนรู้ในภาคสนามเป็นส่วนหนึ่งที่
นักศึกษาทุกคนจะได้ซึมซับและสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้น
จริงๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาที่จะจบออกไป
ได้ฝึกแก้ปัญหาอย่างจริงจังด้วยตัวเอง การศึกษา
ในภาคสนามถูกแบ่งออกหลากหลายด้าน อาทิเช่น

นอกจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่แล้ว เรายัง
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
ด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านนิเวศวิทยาอีกด้วย
อาทิเช่น

Continue Reading »

ติดต่อเรา (Contact us)
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-342912
เว็บไซต์ https://home.kku.ac.th/scenv/

Click »

 

 

7 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น
สาขาสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2560

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลำใย ณีรัตนพันธุ์
ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

» คลิกเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” และรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” มข. ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” และรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายนามต่อไปนี้ รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ได้แก่
1. รศ.ดร.สุพิชชา จันทรโยธา ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 12 (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3)
เสนอโดย คณะวิทยาศาสตร์
2. นายปกรณ์ จันทรา ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 24 (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 15)
เสนอโดย คณะวิทยาศาสตร์
3. รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 16 (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7)
เสนอโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
4. ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 14
(ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5)
เสนอโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่า
ดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2560 ในงาน
“คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ศาลา
พระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

» คลิกเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
"ให้บริการตรวจวัด วิเคราะห์ จัดทำรายงาน และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่"

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วิธีการสมัคร
สามารถสมัคด้วยตัวเองที่บริษัท หรือส่งใบสมัครทาง Email : mineeng_03@trustmail.jobthai.com

สนใจติดต่อ
คุณพนิดา
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร : 02-975-6653
Email : mineeng_03@trustmail.jobthai.com
คลิกเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.jobthai.com/job/0,889902.html