ชื่อวารสารวิชาการ

ค้นหาวารสาร » ค้นหาบทความ »

รายละเอียด

ISSN : 0859-3957

ชื่อไทย : วารสารวิจัย มข.

ชื่ออังกฤษ : KKU Research Journal

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์ : n/a

กำหนดออก : n/a

เว็บไซต์ : http://www.tci-thaijo.org/index.php/kkurj