กำหนดการประชุมวิชาการ 30 ปี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

และงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสืออนุมัติจัดประชุม ลงทะเบียน Online
  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ฟอร์มติดหลักฐานการโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ