หลักสูตรอบรม Social Media

สำนักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหัวข้อ : สร้างแบรนด์องค์กรผ่าน Social Media รายได้ตามมารุ่นที่ 2

วันและเวลาจัดอบรม : ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 091-8611176

ดูรายชื่อ

     


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : สร้างรายได้ ebay จากออฟฟิศและที่บ้าน

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

พิเศษสุดๆๆ
มา 2 ท่าน ส่วนลด 500 บาท
มา 4 ท่าน ส่วนลด 1,000 บาท
มา 10 ท่าน ส่วนลด 3,000 บาท

ดูรายชื่อ

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : เทคนิคสร้างแบรนด์ออฟไลน์ยิ่งแคบยิ่งฟิน

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 2 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

พิเศษสุดๆๆ
มา 2 ท่าน ส่วนลด 500 บาท
มา 4 ท่าน ส่วนลด 1,000 บาท
มา 10 ท่าน ส่วนลด 3,000 บาท

หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560 โทรศัพท์ 099-0693003

ดูรายชื่อ

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ออกแบบดีไซน์ง่ายๆ ด้วย Infographic เป็นมืออาชีพใน 1 วัน

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 3 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

พิเศษสุดๆๆ
มา 2 ท่าน ส่วนลด 500 บาท
มา 4 ท่าน ส่วนลด 1,000 บาท
มา 10 ท่าน ส่วนลด 3,000 บาท

หมดเขตรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 โทรศัพท์ 099-0693003

ดูรายชื่อ

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : จับมือทำกราฟฟิก สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ง่ายๆ ด้วยตนเอง

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

พิเศษสุดๆๆ
มา 2 ท่าน ส่วนลด 500 บาท
มา 4 ท่าน ส่วนลด 1,000 บาท
มา 10 ท่าน ส่วนลด 3,000 บาท

หมดเขตรับสมัคร 20 ธันวาคม 2560 โทรศัพท์ 099-0693003

ดูรายชื่อ