ผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานประจำปี (ANNUAL REPORT)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ (SAR REPORT)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
รายงานประจำปี 2563
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
รายงานประจำปี 2564
-
   
   
   

 


HOME