สรุปการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน KKU
ค่ารักษาพยาบาล
  1) กรณีสามีเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ แต่ภรรยาใช้สิทธิประกันสังคม และภรรยาไปรักษาทันตกรรม (การขูดหินน้ำลายเบิกได้ 280 บาท/ครั้ง, อุดฟันรหัส 67202 เบิกได้ 370 บาท รวมจ่าย 650 บาท) เจ้าหน้าที่ประกันสังคมรับรองว่าได้เบิกค่าทันตกรรมของประกันสังคมครบสิทธิ์ 2 ครั้งแล้ว ดังนั้นค่าทันตกรรมที่จ่ายไป สามารถนำมาเบิกในส่วนที่เป็นสิทธิของสามีได้หรือไม่
  ตอบ
รหัส 67202 ตาม ว 177 เบิกจ่ายได้ 370 และ รหัส64101 เบิกได้ 280 ต่อครั้ง ดังนั้น หาก ประกันสังคมให้เบิกปี 600 บาท ก็ให้ไปใช้สิทธิสามีในส่วนที่ขาดอยู่ ตาม พรฎ. 2553 มาตรา10
   
   

 


HOME