สายตรงแจ้งข้อร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสการทุจริต

 

 

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

E-mail : chalerm5@iwater.co.th

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

E-mail : chapan@kku.ac.th

 

 

 

 


HOME