การทำเครื่องกรองน้ำตู้ปลา

                                                                              Making Aquarium Filter 

                                                                                                                                                                            รศ.ประภาส  โฉลกพันธ์รัตน์            

 


                 เ
ครื่องกรองน้ำก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากชนิดหนึ่งในการเลี้ยงปลาสวยงาม  เพราะความใสของน้ำจะทำให้การเลี้ยงปลาสวยงามดูสวยงามมากขึ้น  ชนิดหรือรูปแบบของเครื่องกรองน้ำที่นำมาติดตั้งจะทำงานได้ดีมากน้อยเพียงใด  จะขึ้นกับขนาดของบ่อเลี้ยง  ปริมาณน้ำ  ความสกปรกที่เกิดขึ้น  และปริมาณแสงแดดที่ส่องถึงบ่อปลา 

                ลองมาพิจารณาเครื่องกรองน้ำแบบง่าย ๆ ที่สามารถทำได้เอง  หรือนำแบบไปสั่งทำได้ ดังนี้

 

เครื่องกรองน้ำแบบประหยัด

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

  

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม                  pracha@kku.ac.th