สูตรในการคำนวณหาปริมาตรน้ำ (ที่นิยมใช้ตามหลักสากล)                

       1. ในภาชนะสี่เหลี่ยม  เช่น บ่อเลี้ยงปลา  ตู้กระจก (ตู้ปลา)  บ่อซิเมนต์ (บ่อคอนกรีต) 

                     ปริมาตรน้ำ         =       กว้าง  X  ยาว  X  สูง (ความลึก)         

                             หรือ         =       พื้นที่ (พื้นที่ปากบ่อ)  X  สูง (ความลึก)      

       2. ในภาชนะกลม  เช่น โหลแก้ว  บ่อซิเมนต์กลม (บ่อคอนกรีตกลม)  

                     ปริมาตรน้ำ         =       x r2 x h  

                       เมื่อ         =   22/7    

                                  r   =   รัศมีของวงกลม (ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง)

                                  h   =   ความลึก (ความสูงของระดับน้ำที่จะใส่ในบ่อ)