Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 3  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  40002
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 043-364597  หมายเลขติดต่อภายใน 42178, 42179 และ 42180