หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สูตรชีวภาพจากมะกรูดและปลูกผักสวนครัว
โดย : wariho
อ่าน : 148
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

      วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 58 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธานอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สูตรชีวภาพ จากมะกรูดที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยวิธีการและขั้นตอนการผลิตเกิดจากความร่วมมือและสนับสนุนจาก ร้อยเอกณัฐพล ศิริเกษ นายทหารประวัติศาสตร์ กองพลทหารม้าที่ 3 (ค่ายเปรมติณสูลานนท์)  ในงานนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมจำนวน 18 ราย  ซึ่งในช่วงบ่ายได้ร่วมกันเตรียมแปลงปลูกผักรวมของกลุ่มเกษตรกร เป็นพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ และรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ โดยเน้นชนิดของพืชผักตามความนิยมบริโภคของคนในชุมชน นอกจากนี้พืชผักบางชนิดนำมาปลูกร่วมกันยังได้มาจากสวนครัวของเกษตรกรอีกด้วย
 

ข่าวและภาพ โดย นายรุจน์ ยศธสาร  เจ้าหน้าที่ อสพ. พื้นที่ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น