หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชาคมและวางแผนดำเนินงานโครงการแก้จนฯ ของกลุ่มเกษตรกร พื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โดย : wariho
อ่าน : 168
อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

        วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ผศ. ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ประธานอนุกรรมการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. และ อสพ. ได้เข้าร่วมประชาคมและวางแผนดำเนินงาน ของกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านแดงน้อยหมู่ 11  และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบบ้านยางคำหมู่ 14  ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านแดงน้อยหมู่ 11  โดยได้ร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งวางแผนดำเนินงานและกำหนดกิจกรรม ที่จะดำเนินงานต่อไป ของทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีชาวบ้านมาร่วมประชาคมจำนวน 20 คน
 
ข่าวและภาพ โดย ณัฐพร ศรีคำมูล เจ้าหน้าที่ อสพ. ประจำพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น