หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานฯ จัดการประชุมหารือ เรื่อง มอบหมายการดูแลอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย : wariho
อ่าน : 917
ศุกร์์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

     สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมหารือ เรื่อง มอบหมายการดูแลอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 8 อาคารสิริคุณากร เพื่อพิจารณามอบหมายการดูแลงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการดูแลการบริหารการจัดอาคารและสถานที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ  ในปีงบประมาณ 2559  โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในที่ประชุม และ ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ร่วมด้วย นายชุมพล จันทรสม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และนายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้