หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : กลุ่มเกษตรกรโครงการแก้จนฯ พื้นที่ ต.น้ำอ้อม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกองพลทหารม้าที่ 3 (ค่ายเปรมติณสูลานนท์) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
โดย : wariho
อ่าน : 633
อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

       เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกองพลทหารม้าที่ 3 (ค่ายเปรมติณสูลานนท์) ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรบ้านเวียงอินทร์และกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองซา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้, การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ, การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร, การเผาถ่านและสกัดน้ำส้มควันไม้อย่างถูกวิธี, การทำน้ำยาเอนกประสงค์, การทำเห็ดแบบระบบ Evaporative (EVAP) หรือ ระบบการควบคุมการระเหยของไอน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น โดยมีระบบสเปรย์น้ำให้โรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ, นวัตกรรม และแปลงผักสวนผสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย