หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : อบรมการฉีดวัคซีน ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
โดย : wariho
อ่าน : 491
อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

        เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ประธานอนุกรรมการ พื้นที่ตำบลโคกสูง ตำบลน้ำอ้อม ตำบลยางคำ  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผศ.พิชญรัตน์ แสนไชยสุริยา อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสพ.มข. จัดอบรมการดูแลไก่พื้นเมืองและสาธิตการฉีดวัคป้องกันโรคอหิวาตกโรคให้แก่ไก่ซึ่งทางโครงการได้ให้การสนับสนุน ณ พื้นที่ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยไก่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกสว่าง หมู่ 3 ที่ได้รับวัคซีนมีจำนวน 50 ตัว และไก่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกสว่าง หมู่ 10 มีจำนวน 20 ตัว นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยังได้ฝึกปฏิบัติฉีดวัคซีนไก่ด้วยตนเองอีกด้วย