หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้จนฯ พื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โดย : wariho
อ่าน : 318
อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

       เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ประธานคณะอนุกรรมการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ ต .ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และทีมงานจากสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ อสพ. มข. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558 และประชุมเตรียมแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559  ณ วัดเวฬุวัน บ้านยางคำ หมู่ 14 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มจากบ้านแดงน้อย หมู่ 11และบ้านยางคำ หมู่ 14 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และวางแผนเพื่อดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ นายธนเทพ อุณารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานจากกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์  ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มการเกษตร และสร้างผลกำไรให้แก่สมาชิกกลุ่ม
      จากนั้น ในช่วงบ่าย กลุ่มเกษตรกรบ้านเวียงอินทร์ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่อีก 1 ตำบล ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในเครือข่ายของสำนักงานฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนแนวคิด และการทำงานของกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทางสำนักงานให้การสนับสนุนองค์ความรู้และอุปกรณ์ พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานมาโดยตลอด จนทางกลุ่มประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการผลผลิต และอื่นๆ  จนได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
นอกจากนี้ ทางกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ยังได้ นำเสนอแผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางสำนักงานฯ ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้มีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่การดำเนินงาน รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมการเกษตร และเพิ่มปริมาณการผลิตจากเดิม เช่น เพิ่มคอกการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เพิ่มก้อนเชื้อเพาะเห็ด และปลูกไผ่ 3 ฤดูเพิ่มเติมจากเดิม ที่ปลูกแล้ว 210 ต้น