หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ ชุด "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์"
โดย : wariho
อ่าน : 245
จันทร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ ชุด "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" 
เริ่มออกอากาศ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ทางช่อง TNN24

ตารางการออกอากาศ http://www.rspg.or.th/images/table.jpg

ตอนที่ 1 เจ้าฟ้านักอนุรักษ์: ตามรอยเท้าพ่อ https://www.youtube.com/watch?v=j3lOjji92dI

ตอนที่ 2 เจ้าฟ้านักอนุรักษ์: ฐานทรัพยากรท้องถิ่น คือ ฐานประเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=n5BAfddsvfc

ตอนที่ 3 เจ้าฟ้านักอนุรักษ์: กิจกรรมแห่งการอนุรักษ์https://www.youtube.com/watch?v=FDGfzXW5brI

ตอนที่ 4 เจ้าฟ้านักอนุรักษ์:รักษ์ทุเรียนนนท์
https://www.youtube.com/watch?v=etukTqAmUB4

ตอนที่ 5 เจ้าฟ้านักอนุรักษ์: ทุเรียนนนท์ในสวนปัตตานี
https://www.youtube.com/watch?v=myAZYU8W-nU