หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
โดย : wariho
อ่าน : 369
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

         เมื่อวันที่ 17-19  สิงหาคม 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558  ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งแสงสากล และปีแห่งดินสากล อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานฯ  ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานฯ ณ อาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงเรียนเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจาอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ และบุคลากร สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะฯ ในครั้งนี้
          การจัดนิทรรศการของสำนักงานฯ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”  ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  จัดแสดงแบบจำลองอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา แจกเอกสาร แผ่นพับผลการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ที่จะจัดขึ้นในปี 2559 อีกทั้งยังได้มอบหนังสือ “โฮมฮัก มูนมัง ป่าดงเฮา” ซึ่งเป็นหนังสือผลงานการวิจัยในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ครูในโรงเรียนที่ร่วมดำเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ อพ.สธ. ได้นำไปใช้ประโยชน์  ทั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานฯ กว่า 500 คน


ข้อมูลข่าวจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น