หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ
โดย : wariho
อ่าน : 315
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

           เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอแก่น จัดกิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร  ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร หมู่ 3 บ้านหนองหว้า, หมู่ 4 บ้านดอนแขม และหมู่ 9 บ้านหนองนางวงษ์ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  โดยมี ผศ.ดร.สาธิต อติตโต อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หัวหน้าโครงการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และนายวินัย สีทาหล้า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และสาธิตการแปรรูปอาหาร  โดยการนำกล้วยน้ำว้า จำนวน 16 หวี  ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของเกษตรกรทั้ง 3 หมู่บ้าน นำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบรสชาติต่างๆ ได้แก่ กล้วยฉาบหวาน กล้วยฉาบเค็ม กล้วยฉาบสมุนไพร กล้วยฉาบเนย กล้วยฉาบชีส เป็นต้น  ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของกล้วยน้ำว้าด้วยการแปรรูป และสามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพต่อไป