หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดย : wariho
อ่าน : 224
จันทร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 312/2561)  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
 
          เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบูรณาการและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานที่สนับสนุน ส่งเสริมภารกิจมหาวิทยาลัย
 
          ตามประกาศ ดังนี้
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 312/2561)  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 313/2561)  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี