หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561
โดย : wariho
อ่าน : 227
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ เพื่อ “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      การจัดงานในครั้งนี้ นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน  และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  และชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานและกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการจัดงานเกษตรภาคอีสานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     การนำเสนอผลงานของสำนักงานฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรในการช่วยเหลือปวงชนชาวไทย และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของสำนักงานฯ ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในรูปแบบจำลองพื้นที่การดำเนินงานและรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ของเกษตรกร หมู่ 3 บ้านหนองหว้า และหมู่ 9 บ้านหนองนางวงษ์