หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ
โดย : wariho
อ่าน : 183
พุธ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นำโดย ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร, อ.เชษฐา โพธิ์ประทับ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินกิจกรรมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี. พ.ศ. 2557  ซึ่งสำนักงานฯ ได้มีส่วนเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และแนวทางการดำเนินงาน  ในพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  โดยมีสมาชิกกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 30 คน  จากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม สิ่งที่ได้รับและประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ สมาชิกกลุ่มได้ทำงานร่วมกัน มีรายได้ มีกิน มีความสุข ได้รับความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนของสมาชิกเองได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้แนวคิดและแนวปฏิบัติยังกระจายไปยังพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลยางคำ เป็นแรงกระตุ้นให้ชาวบ้านกลับมาปลูกผักกินเองมากขึ้น ความสำเร็จนี้เกิดจากกลุ่มวิสาหกิจชมชนฯ ได้ร่วมแรงกันทำกิจกรรมภายในกลุ่ม มีการจัดสรรเวลาที่ดี และมีการติดตามและตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง  บทบาทของกลุ่มฯ ต่อคนในชุมชน คือ ทำให้ชาวบ้านกลับมาทำการเกษตรที่บ้านตนเองมากขึ้น นอกจากนี้การดำเนินงานที่ผ่านมายังมีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของทางกลุ่ม ได้แก่ เทศบาลตำบลยางคำ เกษตรอำเภอหนองเรือ นายอำเภอหนองเรือ ประมงอำเภอหนองเรือ กศน. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส่วนแนวทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่มในอนาคต คือ การปลูกพืช และสมุนไพรเพิ่มเติม แปรรูผลิตภัณฑ์จากผลผลิตจากกลุ่มฯ และขยายกิจกรรมไปยังครัวเรือนของสมาชิก