หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
โดย : wariho
อ่าน : 343
อังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
พิมพ์ 

         ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์และการบรรเลงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ และสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.rspg.kku.ac.th กิจกรรมดังกล่าวได้แก่
 
กิจกรรมการประกวด Ambassador NHM-KKU รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rspg.kku.ac.th/?page_id=1601
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยแก่น (ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา) ไม่จำกัดหญิง-ชาย
รางวัล
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Natural History Museum Khon Kaen University (NHM-KKU) Ambassador จำนวน 3 ท่านจะได้รับ
1. เกียรติบัตรจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลังจากปฏิบัติภารกิจแล้ว 1 ปี)
2. เงินรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท, รองชนะเลิศ 5,000 บาท, Popular Vote  3,000 บาท
3. ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ส่งใบสมัครได้ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
ผู้ประสานงาน: คุณมนตรี อยู่เจริญ  โทร. 043-009007 ต่อ 45596
 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ  รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://rspg.kku.ac.th/?page_id=1621
ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างภาพ ผู้สมัครเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
รางวัล
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ                     เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รองชนะเลิศอันดับ 1      เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รองชนะเลิศอันดับ 2      เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รางวัลชมเชย 2 รางวัล    เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ชนะเลิศ                   เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รองชนะเลิศอันดับ 1     เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รางวัลชมเชย 2 รางวัล    เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน   *** ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560  ***
ผู้ประสานงาน: คุณนันนิภา ประสันลักษณ์  หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 45596
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-1008779
 
กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ  รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://rspg.kku.ac.th/?page_id=1631
หัวข้อ “เล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพสธ.-มข.”
ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
รางวัล
ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                      ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑       ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒       ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย                        ทุนการศึกษา จำนวน ๒ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                      ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑        ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒        ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย                        ทุนการศึกษา จำนวน ๒ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                      ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑        ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒        ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย                        ทุนการศึกษา จำนวน ๒ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  ภายใน 22 มีนาคม 2560
ผู้ประสานงาน คุณลักษิกา พิลาโท โทร. 043-202155 หรือ
                   คุณกนกภัทร งานว่องไว  โทร. 043-009007 ต่อ 45596