หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คณะนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าสัมภาษณ์ผู้จัดการสำนักงานฯ และกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนางวงษ์ถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ
โดย : wariho
อ่าน : 1079
อังคาร ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
พิมพ์ 

           เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9  ต.ยางคำ  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น จนประสบความสำเร็จ โดยคุณมนตรี อุดมพงศ์  นักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และทีมงาน  จากนั้นคณะนักข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้้านหนองนางวงษ์  สัมภาษณ์  ธนเทพ อุณารัตน์ ผู้ใหญ๋บ้าน  และสมาชิกในกลุ่ม ถึงความสำเร็จจากการรวมกลุ่มจนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ ด้วยการนำการเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้  และเกิดจากการสนับสนุนส่งเสริมแจากสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี    โดยการบันทึกรายการดังกล่าวได้นำเสนอทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในรายการข่าว 3 มิติ  เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559  

ท่านสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่  
https://goo.gl/gu7vPi