หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น "มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์"
โดย : wariho
อ่าน : 601
อังคาร ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย
โครงการประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์
 
ประเภทนักเรียน มี 1 รางวัล ได้แก่
          เด็กชายพุทธานุภาพ จันทร์มี                 ได้รับรางวัลชมเชย
 
ประเภทนักศึกษา มี 7 รางวัล ได้แก่
1.       นางสาวศุภรัช พงษ์คุณาพร                   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.       นายปรเชษฎ์ บั้งทอง                            ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
3.       นายปิ่นพงษ์ ช่างเกวียน                        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
4.       นางสาวอุบลพรรณ บัญญัตินพรัตน์         ได้รับรางวัลชมเชย
5.       นางสาวธิติพร อมตาริยกุล                    ได้รับรางวัลชมเชย
6.       นางสาวภควรรณ อมตาริยกุล                ได้รับรางวัลชมเชย
7.       นายศักดา สายศร                               ได้รับรางวัลชมเชย
 
ประเภทบุคคลทั่วไป มี 8 รางวัล ได้แก่
1.       นางสาวปิยมน ตันเจริญ                       ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.       นางสาวจุฑารัตน์ สายสกุล                   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
3.       นายโกวิทย์ ทับบุญ                             ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
4.       นายสรไกร จันทร์มี                             ได้รับรางวัลชมเชย
5.       นายนรินทร์ แสไพศาล                        ได้รับรางวัลชมเชย
6.       นายประสบชัย จันดก                          ได้รับรางวัลชมเชย
7.       นายนัฐพงษ์ขันธรักษ์                          ได้รับรางวัลชมเชย
8.       นายเศกสรร กลางหล้า                          ได้รับรางวัลชมเชย
 
      ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้น ติดต่อกลับมายังผู้จัดประกวด เพื่อยืนยันการรับรางวัลซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 12.00 – 13.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-202155 หรือ 095-8247919
          และผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลที่มีความประสงค์จะรับภาพคืน สามารถรับภาพคืนได้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไปทุกวันยกเว้นวันจันทร์