หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกประกวดออกแบบ "ตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข."
โดย : wariho
อ่าน : 629
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
พิมพ์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
1. นายมนต์ชัย  ทิวาภรณ์
2. นายธนพล วรอุไร
3. นายพงษ์นรินทร์ จิตสวา
4. รัตน์ ศรีสุนันท์รัตน์
5. นายดิเรก  วิเศษวงษา
6. นางสาวอาภานันท์  ไกวัลกุล
7. นายธานี เหมือนนุช
8. นายพลวัต คะเณย์แสน
9. นายศิริพงษ์  เพียศิริ
 
         ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมานำเสนอผลงานในรอบตัดสิน  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ริมบึงสีฐาน ซอย 1) โดยเตรียมการนำเสนอผลงานไม่เกิน 5 นาที และตอบคำถามคณะกรรมการไม่เกิน 5 นาทีทั้งนี้ผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำส่งไฟล์ออกแบบทั้งหมดที่เป็นนามสกุล .AI และให้กับคณะกรรมการการแข่งขันในวันนำเสนอ (หากท่านใดส่งมาแล้วในรอบแรกให้แจ้งยืนยันและตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์กับเจ้าหน้าที่) ทั้งทุกท่านที่มานำเสนอจะได้รับรางวัลและใบประกาศทั้งหมด โดยทางคณะกรรมการฯ มีมติให้เพิ่มรางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท จากเดิม 3 รางวัล เป็น 6 รางวัลค่ะ หากผู้แข่งขันมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพิมพ์พิศา กุลนินวอแพง โทร. 043-202155 มือถือ 095-6659169