หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : อบรมการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่เกษตรกรโครงการแก้จนฯ ต.ยางคำ
โดย : wariho
อ่าน : 626
ศุกร์์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

       วันพฤหัสบดี ที่ 12 พ.ย. 58 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สูตรชีวภาพจากผลไม้รสเปรี้ยวซึ่งเกษตรกรได้นำมะกรูดที่ปลูกอยู่ในครัวเรือนของสมาชิกในกลุ่มมารวมกันหมักใช้ทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
ในงานนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมจำนวน 20 ราย และช่วงบ่ายได้ดำเนินการติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการของสมาชิกเพื่อทำรายงานสรุปผลดำเนินงาน
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานประสานความร่วมมือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
คมคิด มูลเพีย,รุจน์ ยศธสาร:ถ่ายภาพ
ณัฐพร  ศรีคำมูล:รายงานข่าว