หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เกษตรกรบ้านโคกสว่างร่วมแรงจัดเตรียมระบบน้ำเพื่อการเกษตรและปลูกผัก
โดย : wariho
อ่าน : 152
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

       บ้านโคกสว่าง หมู่ 10  ต.โคกสูง  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น  เป็นพื้นที่ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ โดยมี ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานอนุกรรมการพื้นที่ และได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจากสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหลังจากการจัดประชาคมเรื่องการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจากบ่อน้ำบาดาลร้างกลางหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2558  ที่ผ่านมา ต่อมาโครงการฯได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างหอพักน้ำ  ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมแรงร่วมใจกันออกแรง และสร้างหอน้ำได้สำเร็จในเวลาเพียง 2 วัน เท่านั้น จากนั้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนวัสดุแก่กลุ่มเกษตรกร  เช่น ท่อพีอี หัวน้ำหยด ในการเดินท่อน้ำจากหอพักน้ำไปยังพื้นที่ใช้ประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มฯ  กลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันออกแรงในการวางท่ออย่างกระตือรือร้นอย่างสูงร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสพ.  ความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ทั้งในเรื่องการออกแรง ออกเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงปลูกผักเพื่อที่จะให้ทันพร้อมกับที่ระบบน้ำเสร็จสิ้น โดยในพื้นที่แปลงผักใหม่แห่งนี้ที่มีขนาด 2 งาน และสามารถเตรียมแปลงเสร็จในเวลาเพียง 2 วัน  ซึ่งในขณะนี้กลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันปลูกกล้วยเพื่อเป็นพืชพี่เลี้ยงไว้ก่อนและมีการเพาะเมล็ดพืชผักชนิดต่างๆ  ใส่กระบะไว้เรียบร้อย เพื่อรอการปลูกลงแปลงในพื้นที่ที่มีการจัดเตรียมแปลงไว้อย่างดีแล้วต่อไป 

ข่าวและภาพ โดย นายคมคิด มูลเพีย  เจ้าหน้าที่ อสพ. พื้นที่ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น