หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : สำนักงานฯ จัดอบรม เรื่อง การปลูกไผ่สามฤดูแก่เกษตรกร บ.หนองนางวงษ์
โดย : wariho
อ่าน : 716
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

      เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปลูกไผ่สามฤดู ให้แก่เกษตรกร บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  โดยมี นายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร, นายศุภชัย สีเรือง พนักงานการเกษตร  และนายยศธร เรือชา นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การปลูกไผ่สามฤดู ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนนำต้นไผ่ลงปลูกในดิน การสังเกตต้นไผ่ที่มีลักษณะเหมาะสมที่จะนำมาปลูก  เตรียมดินในพื้นที่ปลูก และการรดน้ำต้นไผ่อย่างเหมาสม เป็นต้น  ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สนับสนุนต้นไผ่ จำนวน 250 ต้น ให้เกษตรกรนำไปปลูก ซึ่งต้นไผ่ที่เกษตรกรได้รับจะต้องอาศัยระยะเวลาพักฟื้นและรอการแตกรากก่อนนำปลูกลงดิน และวิทยากรจะเข้ามาให้ความรู้และพาเกษตรกรฝึกปฏิบัติในครั้งถัดไป