[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
26/เม.ย./2561 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ประสานงานฯ จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ จ.นครราชสีมา ( 1020 / )
    ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายวัชชิระ สอนผา นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานฯ ได้นำตัวแทนเกษตรกร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ธ.ค./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
อบรมการจัดทำบัญชีให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ ( 1359 / )
    เมือวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการบัญชี โดยมี อาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/พ.ย./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
อบรมการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่เกษตรกรโครงการแก้จนฯ ต.ยางคำ ( 489 / )
    วันพฤหัสบดี ที่ 12 พ.ย. 58 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนามหาวิทยาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/พ.ย./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า บ.หนองนางวงษ์ ศึกษาดูงานฟาร์มเห็ด ( 963 / )
     สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มเห็ดให้กับ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ทั้ง 11 คน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ฝางเกษตรฟาร์มเห็ด และ ศูนย์เรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/พ.ย./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
สานเครือข่ายถ่ายทอดความรู้การพัฒนาด้านพลังงาน โครงการพระราชดำริของพ่อหลวงไทย ( 434 / )
     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน รองผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งนัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/พ.ย./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
สำนักงานฯ จัดอบรม เรื่อง การปลูกไผ่สามฤดูแก่เกษตรกร บ.หนองนางวงษ์ ( 720 / )
     เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปลูกไผ่สามฤดู ให้แก่เกษตรกร บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมี นายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร, นายศุภชัย สีเรือง พนักงานการเกษตร แ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ต.ค./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับกบ เพื่อเป็นการจัดระบบนิเวศการทำประมงอย่างถูกวิธีและลดต้นทุนการเลี้ยง ( 546 / )
    เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ผศ. ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ต.ค./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
กลุ่มเกษตรกร โครงการแก้จนฯ พื้นที่ ต.ยางคำ และ ต.โคกสูง ศึกษาดูงาน ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ( 1168 / )
    วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกองพลทหารม้าที่ 3 (ค่ายเปรมติณสูลานนท์) ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ต.ค./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
กลุ่มเกษตรกรโครงการแก้จนฯ พื้นที่ ต.น้ำอ้อม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกองพลทหารม้าที่ 3 (ค่ายเปรมติณสูลานนท์) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ( 626 / )
    เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกองพลทหารม้าที่ 3 (ค่ายเปรมติณสูลานนท์) ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ต.ค./2558 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
อบรมการฉีดวัคซีน ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ( 493 / )
    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ประธานอนุกรรมการ พื้นที่ตำบลโคกสูง ตำบลน้ำอ้อม ตำบลยางคำ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผศ.พิชญรัตน์ แสนไชยสุริยา อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80