[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มและองค์กรชุมชน อ.พระยืน ( 10/ก.ค./2557 )
    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มและองค์กรชุมชน ด้านการจัดการกองทุนหมู่บ้าน  ณ ต.หนองแวง และ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประชุมจัดทำ “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ( 24/มิ.ย./2557 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประชุมจัดทำ “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”  ต.ทรายมูล  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ อพ.สธ. ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ( 9/มิ.ย./2557 )
    ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 5 มิถุนายน 2557
การรายงานผลการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโสกส้มกบ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ( 21/พ.ค./2557 )
    การรายงานผลการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโสกส้มกบ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น และการรายงานผลการศึกษาดูงานจากพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.มัญจาคีรี, บ้านหัวฝาย และคุ้มสุโข อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดย ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ( 7/พ.ค./2557 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสอบถามและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จากชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคู, บ้านหนองคอง และบ้านหนองแดง  ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
การหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 30/เม.ย./2557 )
    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  อาจารย์ประยุทธ ชูสอน  รองผุ้จัดการสำนักงานฯ ฝ่ายบริหาร  ดำเนินกิจกรรมการหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ต.ยางคำ  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  โดยได้รับความร่วมมือจากครู  โรงเรียนในพื้นที่ ต.ยางคำ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมและแนะนำการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ( 30/เม.ย./2557 )
    ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกุลกิจ หัวหน้าโครงการการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา และนักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา ร่วมนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
นิทรรศการ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก" ( 4/เม.ย./2557 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556  ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่าผลิต จ.กาญจนบุรี  จัดขึ้นโดย  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
สำนักงานฯ ประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับ พื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ และ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน ( 3/เม.ย./2557 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ  และ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 2/เม.ย./2557 )
    สำนักงานฯ  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 -> [จำนวน 93 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80