[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมเตรียมความพร้อมการขุดเจาะน้ำบาดาล ให้กับเกษตรกร ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 21/ต.ค./2557 )
          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557  คุณภาสกร คงเมือง  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น  ได้ประชุมชี้แจงโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้เกษตรกรจากทั้ง 3 หมู่บ้าน ใน ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่
      1.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำไฟฟ้าภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
      2.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำไฟฟ้าภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน (ข้าว มัน อ้อย)

       นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่เกษตรกรได้เสนอแนะให้เป็นพื้นที่ขุดเจาะบาดาลอีกด้วย
การประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ อพ.สธ.-สกอ. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2557 ( 8/ต.ค./2557 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ครั้งที่ 2/2557  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรรมชาติวิทยา เดือน กันยายน 2557 ( 16/ก.ย./2557 )
    ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  ณ บริเวณริมบึงสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ถ่ายเมือ 16 กันยายน 2557
สำนักงานฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.อุบลรัตน์ ( 16/ก.ย./2557 )
    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557  สำนักงานโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  นำคณะศึกษาดูงานจาก 3 พื้นที่  ได้แก่  ต.ยางคำ อ.หนองเรือ, ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน  และ อ.เวียงเก่า  ศึกษาดูงาน  1) ศูนย์ค้ำคูณ โดยมี พญ.ทานทิพย์ ธำรงวางกูร  แนะนำความเป็นมาและกิจกรรมภายในศูนย์,  นายมาร์ติน วีลเลอร์ และตัวแทนผู้ติดเชื้อ ที่เล่าถึงประสบการณ์การดำเนินชีวิต จนปรับเปลี่ยนมาสู่การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  2) โรงพยาบาลอำเภออุบลรัตน์ โดย นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภออุบลรัตน์  ให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  3) บ้านปราชญ์ชาวบ้าน นางนิต  หนูพวก ซึ่งได้นำแนวทางการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพ จาก นพ.อภิสิทธิ์ และการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านแห่งอื่น
ประชุมนักวิจัยโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 10/ก.ย./2557 )
    วันที่ 6 ส.ค. 57 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับนักวิจัยจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2558  โดยมี ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว  รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพาะราชดำริ  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองหว้าแระชารัฐและบ้านเกษตรกร ต.ยางคำ ( 10/ก.ย./2557 )
    วันที่ 31 กรกฎาคม 2557   อ.นิสิต คำหล้า  คณะเกษตรศาสตร์หัวหน้าโครงการ  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ในพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  ณ โรงเรียนหนองหว้าประชารัฐ, บ้านพ่อคำเบ้า หล้าทุม และบ้านพ่อปฏิหารย์ บุญชาย เกษตรกร ใน ต.ยางคำ 
ประชุมเครือข่ายหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. ( 10/ก.ย./2557 )
    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. โดยมี ดร.ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง,  คณะทำงาน,  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น,  ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี และตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัมมนา "ยางคำ Model" แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ( 26/ส.ค./2557 )
    การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน "ยางคำ Model" แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสวนครัวยุคใหม่ ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรรมชาติวิทยา เดือน สิงหาคม 2557 ( 15/ส.ค./2557 )
    อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้ทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเฉพาะทางด้านธรรมชาติวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้แก่ประชาชน

พื้นที่ก่อสร้างอยู่บริเวณบึ่งสีฐานด้านทิศตะวันตก  ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เดือนกรกฎาคม 2557 ( 15/ก.ค./2557 )
    ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เดือนกรกฎาคม 2557
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/10 -> [จำนวน 93 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80