[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สำนักงานฯ ร่วมกับเทศบาล ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ( 17/มิ.ย./2558 )
              ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางคำ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ, ผู้นำชุมชน และเกษตรกรตำบลยางคำ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จำนวน 200 คน ซึ่งได้แก่ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ผู้นำชุมชน, ประชาคมตำบล, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์กรและชุมชน ให้เกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
ผู้จัดการสำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำปี 2558 ณ อบต. นาหนองทุ่ม ( 11/มิ.ย./2558 )
             เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558  ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ และคำแนะนำการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงทำเพื่อประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย และทรงเล็งเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์สุขของชุมชน และมีภารกิจในการทำแผนพัฒนาเกษตรของชุมชน  โดยจำเป็นต้องประสานกับชุมชน และโรงเรียน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้อถิ่น  เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 40 คน
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้น้ำบาดาลในการปลูกผัก ( 29/พ.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558  ดร.พงษ์ศึกดิ์  ยั่งยืน  รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำคณะศึกษาดูงานจาก บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ 9  ต.ยางคำ  จำนวน 12 คน และ ต.จระเข้ จำนวน 5 คน  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และการใช้น้ำบาดาลในการปลูกผัก ณ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2  ต.หนองแวง  อ.พระยืน จ.ขอนแก่น และธนาคารหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านโต้น  ต.บ้านโต้น  อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมสานองค์ความรู้สู่การพัฒนาครูภาษาไทย แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ( 20/พ.ค./2558 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 จัดกิจกรรมสานองค์ความรู้สู่การพัฒนาครูภาษาไทย แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ณ ห้องประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558  โดย อาจารย์ ดร.ประยุทธ  ชูสอน รองผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ  และ ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเป็นวิทยากร และเป็นผู้นำดำเนินกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4  จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทบทวนติดตามผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนางวงษ์ ( 30/เม.ย./2558 )
    ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนางวงษ์ ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองนางวงษ์  ต.ยางคำ อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น 
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ 9 ต.ยางคำ ( 7/เม.ย./2558 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558  ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมกลางบ้านบ้านหนองนางวงษ์ ม.9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการวางแผนการใช้น้ำ ในการแก้ไขปัญหาการขาดน้ำสำหรับการเกษตรและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในในพื้นที่ดังกล่าว  โดยมีผู้เข้ากิจกรรมกว่า 30 คน 
สำนักงานฯ ประสานความร่วมมือการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ( 31/มี.ค./2558 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประสานความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำในการทำการเกษตรและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในในพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึงได้รับการสนับสนุนการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ทั้งสิ้น 4 บ่อ ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า, หมู่ที่ 4 บ้านดอนแขม, หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน และหมู่ที่ 9 บ้านหนองนางวงษ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
อบรมการใช้สมุนไพรรักษาสัตว์ให้แก่เกษตรกร ต.ยางคำ อ.หนองเรือ ( 16/มี.ค./2558 )
    อ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด และ ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ  พันธ์อารีวัฒนา อาจารย์จากภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการนำสมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาสัตว์ให้แก่เกษตรกร  ต.ยางคำ  อ.หนองเรือ  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านหนองหว้า หมู่ 3  ต.ยางคำ อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น
การเตรียมแปลงปลูกผักสร้างรายได้หลังการทำนา ( 12/มี.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ร่วมกับเกษตรกร ต.ยางคำ อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  เตรียมแปลงดินในพื้นที่นา ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9  บ้านหนองนางวงษ์  ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว  เพื่อปลูกผักหลากหลายชนิด สร้างรายได้หลังการทำนา  
ประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ อพ.สธ. สกอ. ครั้งที่ 1/2558 ( 3/มี.ค./2558 )
    เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ครั้งที่ 1/2558  โดยมี รศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รักษาราชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยคณะทำงานจากมหาวิทยาลัย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/10 -> [จำนวน 93 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80