[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สำนักงานฯ จัดการประชุมหารือ เรื่อง มอบหมายการดูแลอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. ( 9/ต.ค./2558 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมหารือ เรื่อง มอบหมายการดูแลอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 8 อาคารสิริคุณากร เพื่อพิจารณามอบหมายการดูแลงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการดูแลการบริหารการจัดอาคารและสถานที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ  ในปีงบประมาณ 2559  
กลุ่มเกษตรกร โครงการแก้จนฯ พื้นที่ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน ศึกษาดูงาน ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ( 6/ต.ค./2558 )
    วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กองพลทหารม้าที่ 3 (ค่ายเปรมติณสูลานนท์) ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรบ้านเวียงอินทร์และกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองซา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้, การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ, การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร, การเผาถ่านและสกัดน้ำส้มควันไม้อย่างถูกวิธี, การทำน้ำยาเอนกประสงค์, การทำเห็ดแบบระบบ Evaporative (EVAP) หรือ ระบบการควบคุมการระเหยของไอน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น โดยมีระบบสเปรย์น้ำให้โรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ, นวัตกรรม และแปลงผักสวนผสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
อบรมและฝึกปฏิบัติการฉีพวัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรคให้กับไก่ ของกลุ่มเกษตรกร บ้านโคกสว่าง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ ( 6/ต.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ประธานอนุกรรมการ พื้นที่ตำบลโคกสูง ตำบลน้ำอ้อม ตำบลยางคำ  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผศ.พิชญรัตน์ แสนไชยสุริยา อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสพ.มข. จัดอบรมการดูแลไก่พื้นเมืองและสาธิตการฉีดวัคป้องกันโรคอหิวาตกโรคให้แก่ไก่ซึ่งทางโครงการได้ให้การสนับสนุน ณ พื้นที่ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยไก่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกสว่าง หมู่ 3 ที่ได้รับวัคซีนมีจำนวน 50 ตัว และไก่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกสว่าง หมู่ 10 มีจำนวน 20 ตัว นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยังได้ฝึกปฏิบัติฉีดวัคซีนไก่ด้วยตนเองอีกด้วย 
นักเรียนจาก ร.ร.บ้านยางคำ ต.ยางคำ ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์และศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน มข. ( 6/ต.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน ร่วมกับ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานการจัดโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา”  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเติบโตเป็นบุคลากรหรือเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมกับประสบการณ์นอกห้องเรียน  โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสขาดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร วิทยาศาสตร์ ะการบริหารจัดการ และกิจกรรมชมภาพยนตร์โดยคัดสรรภาพยนตร์ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ให้แรงบันดาลใจแก่เยาวชน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 32 คน และครู 2 ท่าน จากโรงเรียนบ้านยางคำ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้เข้ามาทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้จน พื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 6/ต.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ประธานคระอนุกรรมการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ ต .ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และทีมงานจากสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ อสพ. มข. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558 และประชุมเตรียมแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559  ณ วัดเวฬุวัน บ้านยางคำ หมู่ 14 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มจากบ้านแดงน้อย หมู่ 11และบ้านยางคำ หมู่ 14 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และวางแผนเพื่อดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ นายธนเทพ อุณารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานจากกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์  ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มการเกษตร และสร้างผลกำไรให้แก่สมาชิกกลุ่ม
ผู้บริหารสำนักงานฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และนำเสนอผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ( 7/ก.ย./2558 )
    มื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 คณะศึกษาดูงานจาก โครงการพัฒนาดอยตุงฯ, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ, มูลนิธิรากแก้ว และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่หมู่ 4 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง และหมู่ 10 บ้านโคกสว่าง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินโครงการให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกร 
สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ( 20/ส.ค./2558 )
            เมื่อวันที่ 17-19  สิงหาคม 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558  ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งแสงสากล และปีแห่งดินสากล อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานฯ  ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานฯ ณ อาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงเรียนเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจาอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ และบุคลากร สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะฯ ในครั้งนี้
สำนักงานฯ จัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ( 6/ก.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมี อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้  และวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ คุณวีระชาติ สุริยะเสน รักษาการหัวหน้างานพัสดุ กองคลัง และคุณมยุรี โรชาท์  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นงานด้านพัสดุกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ
หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการแก่ชาวบ้าน ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 1/ก.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานความร่วมมือกับ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ทันตแพทย์ 7 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 28 ท่าน จัดโครงการทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ให้บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์ นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขศึกษา และการแปรงฟันอย่างถูกวิธี แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลยางคำ ซึ่งให้ความสนใจเข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้นกว่า 150 ราย 
อาจารย์คณะพยาบาล มข. จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านสุขภาพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแขม ( 22/มิ.ย./2558 )
          ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา  ผศ.ดุษฎี มุขสมบัติ  อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.น้อย  ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 5 ฐาน  ให้ อสม.น้อย และ อสม. ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกัน  โดยจัดขึ้น ณโรงเรียนบ้านดอนแขม ต.ยางคำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/10 -> [จำนวน 93 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80